Nr 1
(wrzesień 2012)

Artykuły w bieżącym numerze:

Powszechnie panujące przeświadczenie o zbyt wygórowanych stawkach radców prawnych i adwokatów, skłania większość ludzi do wyszukiwania informacji prawnych w Internecie. Tak proste i bezpłatne rozwiązanie prowadzi niejednokrotnie do sytuacji, gdy klient przychodzi po pomoc do prawnika, kiedy pojawia się problem, ponieważ zastosowane przez niego rozwiązanie nie jest korzystne. [..]
W pierwszej kolejności należy ustalić wartość puli wygranych, jeżeli ona nie przekracza kwoty bazowej o której mowa w art. 70 ustawy o grach hazardowych (kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego [..]
Jako przesłankę do odwołania darowizny ustawodawca w art. 898 k.c. wskazuje rażącą niewdzięczność. Ustawa posługuje się zwrotem niedookreślonym, pozostawiając sądowi ustalenie, czy konkretne zachowania mieszczą się w pojęciu rażącej niewdzięczności, przez pryzmat norm moralnych oraz celów jakie realizuje umowa darowizny. [..]
Służebność gruntowa jest ograniczonym prawem rzeczowym, które obciąża cudzą nieruchomość i ma na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej części. Jej ustanowienie najczęściej wynika z potrzeby przechodzenia czy przejazdu przez cudzy grunt lub przepędu zwierząt (służebności czynne) lub potrzeby ustanowienia zakazu wznoszenia budynku ponad określoną wysokość czy zakazu zasadzania drzew wysokopiennych aby nie zasłoniły światła sąsiadowi (służebności bierne). [..]
W celu stworzenia instrumentu ochrony prawnej w reakcji na negatywne zjawisko społeczne zwane stalkingiem, ustawą z dnia 25.02.2011r., o zmianie ustawy Kodeks karny (Dz.U. nr 72 poz. 381), do obowiązującego Kodeksu karnego został dodany przepis art. 190a. [..]

Inne numery biuletynu: