Nr 13
(wrzesień 2013)

Artykuły w bieżącym numerze:

Osoby utrzymujące hotele lub podobne zakłady, ponoszą odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy gości niezależnie od zawarcia umowy hotelowej, będącej podstawą do korzystania z obiektów hotelowych. Odpowiedzialność ta może bowiem powstać przed zawarciem umowy hotelowej, na przykład przez umieszczenie bagażu w miejscu wskazanym przez gości lub po jej wygaśnięciu (w rozsądnym czasie) [..]
Ruchomy czas pracy, jako korzystna dla pracowników forma organizacji pracy, w praktyce bywa często stosowany. Charakteryzuje się tym, iż umożliwia pracownikom rozpoczynanie i kończenie pracy w określonych przedziałach czasowych, z tym jednakże zastrzeżeniem, że istnieje przedział czasowy, w którym wszyscy pracownicy muszą być obecni w firmie. Do niedawna taka praktyka budziła wątpliwości [..]
Rzetelne i niewadliwe prowadzenie dokumentacji księgowej jest istotne z punktu widzenia ochrony mienia Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Unii Europejskiej i służy prawidłowemu opodatkowaniu. Nierzetelne i wadliwe prowadzenie dokumentacji księgowej sprowadza się do ustalenia tych nieprawidłowości w prowadzonych księgach [..]

Inne numery biuletynu: