Nr 20
(kwiecień 2014)

Artykuły w bieżącym numerze:

[..] W związku z powyższym powinniśmy niezwłocznie zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy kolizji drogowej. Przedstawiciel rzeczoznawcy skontaktuje się z nami, dokona oględzin pojazdu i oszacuje szkodę. Jeżeli nie zgadzamy się z otrzymaną kwota odszkodowania mamy prawo odwołać się od decyzji firmy ubezpieczeniowej i zakwestionować sporządzony kosztorys/ocenę techniczną. Z reguły firmy ubezpieczeniowe udzielają lakonicznych odpowiedzi, utrzymują w mocy swoje decyzje i pouczają o prawie wniesienia odwołania do sądu [..]
[..] Ubezwłasnowolnienie danej osoby może zostać orzeczone, gdy z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych osoba ta nie jest w stanie kierować swoim zachowaniem (w przypadku ubezwłasnowolnienia całkowitego), bądź jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw (w przypadku ubezwłasnowolnienia częściowego). Inne ułomności osoby, niezależnie od tego, co jest ich przyczyną, nie dają podstaw do ubezwłasnowolnienia [..]
Wynajmującemu lokal przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu (chyba że nie podlegają one zajęciu), dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok. Świadczeniami dodatkowymi są na przykład opłaty związane z eksploatacją lokalu, sprzątaniem, bieżącymi remontami, itd. [..]

Inne numery biuletynu: