Nr 21
(maj 2014)

Artykuły w bieżącym numerze:

[..] Należy przy tym pamiętać, iż w przypadku zaboru nieznacznej ilości jednakże o znacznej wartości (podobnie jak w przypadku zaboru znacznej ilości) może być postawiony zarzut kradzieży lub przywłaszczenia wykroczenia stypizowanego w przepisie art. 119 Kodeksu wykroczeń, jeżeli wartość nie przekroczy 1/4 minimalnego wynagrodzenia, za który grozi kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny [..]
Konsorcjum [strona 4]
Umowa konsorcjum, choć jest dość często zawierana przez przedsiębiorców przy realizacji dużych inwestycji, nie została uregulowana w polskim ustawodawstwie. Brak jest bowiem jej ustawowej definicji. Pojęcia tego nie używają ani kodeks cywilny, ani ustawy podatkowe, natomiast ustawa o zamówieniach publicznych używa jedynie sformułowania, iż "wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie" (art. 2 pkt. 11 i art. 23 ust. 1 ustawy) [..]
Przepisy art. 527 i następne Kodeksu Cywilnego dają wierzycielowi możliwość dochodzenia swoich roszczeń od osoby trzeciej, z którą dłużnik świadomie dokonał krzywdzącej dla wierzyciela czynności prawnej. Czynność ta staje się bezskuteczna w stosunku do tego wierzyciela, który wystąpił ze skargą pauliańską (bezskuteczność względna) [..]

Inne numery biuletynu: