Nr 31
(marzec 2015)

Artykuły w bieżącym numerze:

Postanowienia dotyczące kontaktów z dzieckiem, zawarte tak w wyroku rozwodowym, orzeczeniu sądowym czy ugodzie zawartej przed sądem czy mediatorem niejednokrotnie nie są respektowane przez rodziców. Oczywiście problemów nie ma, kiedy rodzice zgodnie między sobą modyfikują te postanowienia, jednakże problem pojawia się wówczas, gdy jeden z rodziców nie respektuje postanowień przy wyraźnym sprzeciwie drugiego rodzica [..]
[..] przypadku, gdy ojciec dziecka nie posiada statusu pracownika, bądź też po prostu nie chce korzystać z pozostałej części urlopu macierzyńskiego, albowiem dziecko ma zapewnioną opiekę, np. ze strony dziadków czy niani, pracownica i tak musi wykorzystać przysługujący jej urlop. Za takim stanowiskiem przemawia to, iż urlop macierzyński służy przede wszystkim ochronie zdrowia pracownicy, by powróciła do pełni sił po porodzie [..]
Wydziedziczenie [strona 6]
[..] Uporczywe, wbrew woli spadkodawcy postępowanie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego z reguły dotyczy nagannego trybu życia jak np. narkomanii, alkoholizmu, przestępczego trybu życia itd. Postępowanie to musi być wielokrotne (uporczywe) zaś spadkodawca wyraził dezaprobatę dla niego [..]

Inne numery biuletynu: