Nr 33
(maj 2015)

Artykuły w bieżącym numerze:

Odsetki [strona 2]
[..] Roszczenie o odsetki przedawnia się najpóźniej z chwilą przedawnienia się roszczenia głównego, ale dotyczy to sytuacji, gdy roszczenie główne uległo przedawnieniu, a więc nie dotyczy sytuacji, gdy roszczenie główne wygasło na skutek wykonania. W takiej sytuacji w chwili wykonania roszczenia głównego, odsetki stają się niejako roszczeniem samodzielnym a ich przedawnienie jest rozpatrywane samodzielnie [..]
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zatrudnienie współmałżonka w prowadzonej przez siebie firmie na podstawie umowy o pracę bądź innej umowy cywilnoprawnej jest dopuszczalne [..]
Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Powyższe oznacza, iż ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może skutecznie uchylić się od jego zaspokojenia, chyba, że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. W praktyce wierzyciel może złożyć pozew o zapłatę należności przedawnionej, a dłużnik jeśli chce uchylić się od płatności, powinien podnieść zarzut przedawnienia [..]

Inne numery biuletynu: