Nr 34
(czerwiec 2015)

Artykuły w bieżącym numerze:

Przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, wierzyciel powinien sprawdzić czy istnieją przesłanki do jej ogłoszenia. Jedną z nich jest niewypłacalność dłużnika. Odpowiedź na pytanie, kiedy można mówić o niewypłacalności dłużnika, znajdziemy [..]
W związku z brakiem przepisu szczególnego określającego termin przedawnienia roszczenia objętego bankowym tytułem egzekucyjnym, przyjmuje się, iż termin ten wynosi 3 lata. Takie też stanowisko wyrażane jest w różnych orzeczeniach [..]

Inne numery biuletynu: