Nr 35
(lipiec 2015)

Artykuły w bieżącym numerze:

Ostatnimi czasy, coraz więcej powstaje firm trudniących się obrotem wierzytelnościami. Wierzyciele nie mogący wyegzekwować swoich należności, często tracąc już cierpliwość sprzedają je innym podmiotom, za niższe stawki. Faktycznie, gdy wierzyciel działa sam, bez pomocy prawnika, takie rozwiązanie może być dla niego najkorzystniejszym sposobem na odzyskanie części pieniędzy [..]
Wiele przyszłych mam "tracąc" dziecko w pierwszych miesiącach ciąży, pomimo rozpaczy, wraca szybko do pracy choć nie muszą. Zgodnie z prawem w razie urodzenia martwego dziecka kobiecie przysługuje urlop macierzyński. Przepisy kodeksu pracy nie uzależniają wymiaru urlopu od tego, w którym tygodniu dziecko się urodziło [..]
Poręczenie jest częstą formą zabezpieczenia umowy (jedyną lub jedną z kilku) i powinno być dokonane na piśmie (pod rygorem nieważności). Udzielając poręczenia, poręczyciel zwykle nie zdaje sobie sprawy ze swojej odpowiedzialności, która sprowadza się do tego, że w razie niewykonania zobowiązania przez dłużnika, obowiązek ten spoczywa na poręczycielu [..]

Inne numery biuletynu: