Nr 39
(listopad 2015)

Artykuły w bieżącym numerze:

Podstawową zasadą stosowaną w postępowaniu cywilnym w procesie jest zasada odpowiedzialności za wynik procesu. Zasada ta wprowadza obowiązek strony przegrywającej do zwrócenia przeciwnikowi na jego żądanie niezbędnych do celowego dochodzenia kosztów procesu [..]
[..] Z powyższego wynika, iż elementem obligatoryjnym jest prawdziwe imię i nazwisko osoby fizycznej – przedsiębiorcy. Jeżeli przedsiębiorca posiada dwa nazwiska, oba powinny być ujawnione w firmie. Przedsiębiorcy często w nazwie firmy wskazują również charakter tej działalności np. [..]
Zgodnie z treścią przepisu art. 151 k.r.o., małżeństwo może być unieważnione, jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie przewidziane w art. 1 § 2 k.r.o zostało złożone [..]

Inne numery biuletynu: