Nr 4
(grudzień 2012)

Artykuły w bieżącym numerze:

[..] W celu wyrażenia swojej woli, spadkobierca powinien złożyć oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. Oświadczenie takie może być złożone przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Spadkobierca posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, może złożyć takie oświadczenie osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym. [..]
[..] Często mają miejsce sytuacje, gdy rolnik posiadający od wielu lat gospodarstwo rolne chce uregulować kwestię jego własności. Również spadkobiercy rolnika posiadającego od wielu lat gospodarstwo rolne, mogą borykać się z problemem, czy nieruchomości rolne wejdą w skład spadku po zmarłym rolniku, który nie figuruje w treści księgi wieczystej nieruchomości rolnej jako jej właściciel. [..]
[..] Poprzez żebranie należy rozumieć działania polegające na powtarzalności zachowania się polegającego na wypraszaniu dla siebie np. pieniędzy czy żywności, zwracania się do innych osób z prośbą o wsparcie. Nie chodzi tutaj o pojedyncze zachowanie wynikające np. z nieszczęśliwego zdarzenia losowego jak np. pożar, powódź, ale o kompleks zachowań sprawcy, który żebranie traktuje jako źródło utrzymania. [..]

Inne numery biuletynu: