Nr 40
(grudzień 2015)

Artykuły w bieżącym numerze:

W numerze 35 Biuletynu ukazał się artykuł dotyczący cesji wierzytelności. Sporządzenie umowy cesji wierzytelności nie należy do łatwych, a dla swej ważności sama umowa wymaga podania niektórych elementów. Tu warto zwrócić się do radcy prawnego lub adwokata, który poprawnie sporządzi taką umowę [..]
[..] Powyższe oznacza, iż umowa renty powinna określać co najmniej postać świadczenia oraz wysokość świadczeń okresowych. Spełnianie świadczenia będącego przedmiotem umowy renty polega na dostarczaniu przez zobowiązanego uprawnionemu określonej sumy pieniężnej lub rzeczy oznaczonych co do gatunku w określonych odstępach czasu [..]

Inne numery biuletynu: