Nr 41
(styczeń 2016)

Artykuły w bieżącym numerze:

Pierwszego stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015r poz. 1255). Ustawa wprowadziła możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z nieodpłatnej pomocy prawnej w wyznaczonych punktach przez adwokata, radcę prawnego [..]
Zgodnie z art. 101 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Wśród czynności zarządu majątkiem dziecka można wyróżnić czynności prawne, czynności faktyczne oraz reprezentowanie dziecka przed sądami i organami [..]

Inne numery biuletynu: