Nr 42
(luty 2016)

Artykuły w bieżącym numerze:

Na temat ubezwłasnowolnienia był już napisany artykuł w numerze 20 Biuletynu prawnego, w którym można było poznać w zarysie czym jest ta instytucja i z czym wiąże. W niniejszym artykule pokrótce przedstawię jak wygląda postępowanie w sprawie ubezwłasnowolnienia [..]
Jedną z form zabezpieczenia wierzytelności jest zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. W obrocie między przedsiębiorcami niejednokrotnie dochodzi do zawarcia umów sprzedaży o znacznej wartości. Brak zapłaty za towar nie rodzi po stronie sprzedawcy możliwości zwrotu rzeczy - o ile nie zabezpieczy się zawczasu na taką okoliczność [..]

Inne numery biuletynu: