Nr 49
(wrzesień 2016)

Artykuły w bieżącym numerze:

[..] Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa powinno być wytoczone przeciwko matce i dziecku, a jeżeli matka nie żyje, to przeciwko dziecku, zaś osoba wszczynająca to postępowanie musi wykazać, że nie jest ojcem dziecka. W jaki sposób może to uczynić? [..]
Po śmierci osoby bliskiej, osoby należące do kręgu spadkobierców, nie zawsze wiedzą o pozostawieniu przez nią testamentu. Z tego też powodu chciałam napisać kilka słów o notarialnym rejestrze notarialnym (NORD) istniejącym od 5 października 2011r. i utworzonym przez Krajową Radę Notarialną w celu zarejestrowania [..]

Inne numery biuletynu: