Nr 51
(listopad 2016)

Artykuły w bieżącym numerze:

[..] W praktyce bywają sytuacje, gdy po rozwodzie, małżonkowie nie dokonują podziału majątku wspólnego albo dokonują go bez uwzględnienia środków zgromadzonych na rachunku Otwartego Funduszu Emerytalnego. Powyższe wynika z faktu, że nie w każdej sprawie o podział majątku wspólnego po rozwodzie, strony korzystają z pomocy pełnomocnika, który by je o tym powiadomił [..]
[..] Pierwszą myślą jaka się nasuwa są kradzieże dokonywane na cmentarzach. Przedmiotem takiej kradzieży mogą być np. ozdoby na grobach (kwiaty, wiązanki, figurki), płyty nagrobne. W zależności od wartości zrabowanego przedmiotu, sprawcy może być postawiony zarzut popełnienia przestępstwa lub wykroczenia [..]

Inne numery biuletynu: