Nr 54
(luty 2017)

Artykuły w bieżącym numerze:

Korzystając na co dzień z internetu niejednokrotnie, bez większego zastanowienia, zamieszczamy tzw. linki, deep linki, framingi np. na facebooku w celach prywatnych lub na portalach firmowych, np. w celu reklamy. Jest to nic innego jak publiczne udostępnianie utworów opublikowanych na linkowanych stronach. Z uwagi na powszechność niniejszej praktyki warto wiedzieć czy działania takie są legalne z punktu widzenia ustawy o prawach autorskich [..]
Kobieta zatrudniona na podstawie umowy o pracę w przypadku zajścia w ciążę podlega ochronie z przepisów kodeksu pracy. W przypadku, gdy pracuje ona na podstawie umowy na czas określony, która miałaby się rozwiązać przed datą porodu, termin obowiązywania umowy ulegnie przedłużeniu do dnia porodu. Inaczej jest natomiast w przypadku kobiet zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej [..]

Inne numery biuletynu: