Nr 9
(maj 2013)

Artykuły w bieżącym numerze:

Wysłanie pracowników do pracy za granicę może przybrać postać podróży służbowej bądź oddelegowania. Osoby przebywające w podróży służbowej podlegają innym zasadom opodatkowania i ubezpieczeń społecznych niż osoby oddelegowane. Poniżej przedstawię podstawowe uregulowania prawne związane z oddelegowaniem pracownika do pracy poza terytorium UE [..]
Na gruncie polskiego prawa nie ulega wątpliwości, iż pobranie krwi od osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia po użyciu alkoholu, może odbyć się także bez jej zgody. Podstawę do takiego stwierdzenia dają kodeksu postępowania karnego oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym. [..] W razie odmowy osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w stanie po spożyciu alkoholu poddania się zabiegowi pobrania krwi należy przystąpić do pobrania krwi mimo braku zgody tej osoby [..]
Każdy, kto kiedykolwiek potrzebował świadka, który złożyłby zeznania w sądzie, spotkał się nieraz z odmową takiego zeznania. W takiej sytuacji niejeden rezygnuje z powoływania takiej osoby w charakterze świadka, błędnie sądząc, iż skoro odmówiła złożenia zeznań, to miała takie prawo i nie może jej wskazywać jako świadka. Takie założenie jest błędne [..]

Inne numery biuletynu: