Nr 39
(listopad 2015)

Firma osoby fizycznej

W niniejszym artykule postaram się wyjaśnić kodeksowe pojęcie „firmy” w odniesieniu do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. W praktyce radcy prawnego nieraz przy sprawdzaniu danych przedsiębiorców na stronach internetowych czy pieczątkach stwierdziłam, że osoby te nie mają pojęcia o tym, czym jest firma i nie podają wszystkich danych.

Zacznijmy od przytoczenia przepisu art. 434 k.c. „Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych”.

Z powyższego wynika, iż elementem obligatoryjnym jest prawdziwe imię i nazwisko osoby fizycznej – przedsiębiorcy. Jeżeli przedsiębiorca posiada dwa nazwiska, oba powinny być ujawnione w firmie. Przedsiębiorcy często w nazwie firmy wskazują również charakter tej działalności np. Przedsiębiorstwo Budowlane, Przedsiębiorstwo Handlowe, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, itd. Innymi dodatkami fakultatywnymi, które najczęściej występują u przedsiębiorców działających w handlu, można spotkać również dodatkową nazwę fantazyjną np. „Róża”, „Bucik”, „Ciuch”, itd. Innymi dodatkami mogą być również pseudonimy, określenia wskazujące na przedmiot działalności i miejsce jej prowadzenia, tytuły naukowe, itd.

Jednakże, jeśli Jan Kowalski prowadzi kwiaciarnię o nazwie „Róża”, to firmą tego przedsiębiorcy będzie jego imię i nazwisko oraz ewentualnie inne elementy jakie podał podczas zgłoszenia swojej działalności do ewidencji działalności gospodarczej (CEiDG). Nie może ani w drukowanych paragonach, ani na stronach internetowych czy pieczątkach pomijać swojego imienia i nazwiska. W praktyce wiele sklepów na swoich stronach internetowych w dziale „kontakt” podaje niektóre elementy firmy np.: Kwiaciarnia „Róża” Zebrzydowice ul. Gdańska 1. Takie oznaczenie nie jest prawidłowe.

Następna strona





Nr 39
(listopad 2015)

Przy wyborze firmy należy pamiętać, że firma przedsiębiorcy powinna odróżniać się dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku, jak również firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia. To zagadnienie będzie przedmiotem kolejnych artykułów.


Autor artykułu:
Małgorzata Karcz, radca prawny, właściciel Kancelarii Prawnej Veritas w Bielsku-Białej, redaktor naczelny "Biuletynu Prawnego", m.karcz@kancelaria-veritas.pl