Nr 55
(marzec 2017)

Kilka uwag na temat opłat i opłat dodatkowych za parkowanie na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania

Na wstępie zaznaczę, iż niniejszy artykuł dotyczy parkowania na drogach publicznych w wyznaczonych strefach płatnego parkowania, a nie parkowania na prywatnych parkingach.

Obowiązek uiszczenia opłaty za parkowanie dotyczy parkowanie na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, co wynika wprost z przepisu art 13 ustawy o drogach publicznych.

W praktyce najczęściej opłaty za parkowanie pobierane są przez tzw. „parkingowych” albo uiszczane bezpośrednio w parkomacie. Jeśli jesteśmy w strefie płatnego parkowania a nie ma w polu widzenia np. inkasenta, to taka okoliczność nie zwalnia nas to z obowiązku uiszczenia opłaty.

Z uwagi na pojawiające się pytania o konieczność uiszczania opłat, postanowiłam w niniejszym artykule podać kilka ogólnych uwag na ten temat:

  • nie ma ustawowego obowiązku dokumentowania fotograficznego pojazdu, który nie uiścił opłaty,
  • sporządzenie przez inkasentów zawiadomienia o niezapłaconym postoju w strefie płatnego parkowania, którego oryginał umieszczany jest za wycieraczką pojazdu – stanowi dokument potwierdzenia nieuiszczenia opłaty,
  • przepisy prawa nie wymagają, aby dokumenty wystawiane przez inkasentów w sytuacji nieuiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu były imienne,
  • brak uiszczenia opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania, powoduje powstanie z mocy prawa obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej, która obciąża właściciela pojazdu,
  • właściciel pojazdu obciążony opłatą dodatkową, może w toku postępowania egzekucyjnego podnieść zarzut na podstawie art 33 pkt 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wskazując (i udowadniając) kto konkretnie korzystał w tym czasie z pojazdu pozostawiając go na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania,
Następna strona

Nr 55
(marzec 2017)
  • opłata za parkowanie w strefie płatnego parkowania oraz opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie, są należnościami publicznoprawnymi zaś drogą do ich dochodzenia jest egzekucja administracyjna,
  • obowiązkiem parkującego pojazd jest takie umiejscowienie karty postojowej, aby osoba kontrolująca mogła sprawdzić uiszczenie opłaty. Fakt, iż karta postojowa była wykupiona, ale np. spadła za deskę rozdzielczą, czy w inne miejsce niewidoczne dla kontrolującego, nie zwalnia z obowiązku poniesienia opłaty dodatkowej,
  • do wszczęcia egzekucji administracyjnej powodu braku uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie, nie jest konieczne wydanie indywidualnego aktu administracyjnego np. decyzji

Autor artykułu:
Małgorzata Karcz, radca prawny, właściciel Kancelarii Prawnej Veritas w Bielsku-Białej, redaktor naczelny "Biuletynu Prawnego", m.karcz@kancelaria-veritas.pl