Darowizna udziałów spółki z o.o. – przekazanie działalności rodzinie

Darowizna udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (spółce z o.o.) to popularny sposób przekazania udziałów członkom rodziny dotychczasowego wspólnika. Ma ona zastosowanie w międzypokoleniowym przekazaniu działalności. Umowa darowizny udziałów w spółce z o.o. jest preferowanym sposobem tego typu zbycia ze względu na brak podatku dochodowego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. W tym artykule omówimy, w jaki sposób dokonać darowizny udziałów w spółce z o.o., w jakiej formie oraz jakie inne formalności należy dopełnić związane z nieodpłatnym przekazaniem udziałów w spółce z o.o.

Czym jest darowizna udziałów w spółce z o.o.?

Darowizna udziałów w spółce z o.o. to umowa między darczyńcą, a obdarowanym, której przedmiotem jest nieodpłatne przekazanie udziałów w spółce z o.o. z darczyńcy na obdarowanego. Jest to aktualnie jedyny sposób nieodpłatnego przekazania udziałów w spółce z o.o. na rzecz osoby trzeciej.

Sprawdzenie umowy spółki z o.o.

Zanim dokonamy darowizny udziałów, należy sprawdzić umowę spółki z o.o. Zgodnie z przepisem art. 182 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), zbycie udziału, w tym darowizna udziałów, może być uzależnione od zgody spółki. Ograniczenie zbywania udziałów może przybrać różne formy, najpopularniejszą z nich jest uzależnienie możliwości zbycia od zgody spółki. Warto skonsultować tę kwestię z prawnikiem, aby uniknąć problemów związanych z bezskutecznością takiej umowy.

Forma darowizny udziałów

Darowizna udziałów w spółce z o.o. musi mieć odpowiednią formę. Zgodnie z art. 890 Kodeksu cywilnego, oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednak umowa darowizny udziałów jest skuteczna, nawet jeśli nie została zawarta w tej formie, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Z reguły forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi jest wystarczająca dla przekazania udziałów poprzez darowiznę.

Jak zawrzeć umowę darowizny udziałów w spółce z o.o.?

Dla skuteczności darowizny udziałów, zaleca się sporządzenie umowy w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Jest to powszechnie akceptowana praktyka, choć niektórzy notariusze mogą sugerować formę aktu notarialnego, uznając ją za bardziej bezpieczną dla stron umowy. Niemniej jednak forma pisemna z poświadczeniem notarialnym podpisów jest bardziej kosztowo efektywna.

Wzór umowy darowizny udziałów

W internecie można znaleźć rozmaite wzory umowy darowizny udziałów, warto korzystać z tych przygotowanych przez osoby posiadające wykształcenie prawnicze i odpowiednią praktykę.

Kolejne kroki po zawarciu umowy darowizny udziałów

Po zawarciu umowy darowizny udziałów, konieczne jest dokonanie szeregu formalności. Zawiadomienie spółki o transakcji oraz aktualizacja księgi udziałów są jednymi z ważniejszych kroków. Należy również zająć się obowiązkami podatkowymi związanymi z dokonaną darowizną. Jest istotne, aby zrozumieć, że darowizna udziałów w spółce z o.o. podlega podatkowi od spadków i darowizn, ale w wielu przypadkach może być objęta zwolnieniem od tego podatku.

Podsumowanie

Darowizna udziałów w spółce z o.o. stanowi popularny sposób przekazania udziałów członkom rodziny dotychczasowego wspólnika. Istnieje kilka kluczowych aspektów, które należy wziąć pod uwagę, aby dokładnie i zgodnie z prawem przeprowadzić ten proces. Sprawdzenie umowy spółki, wybór odpowiedniej formy umowy darowizny oraz prawidłowe dopełnienie formalności po zawarciu umowy są kluczowe dla skutecznego przekazania udziałów. Ważne jest również zrozumienie związanego z tym procesem podatkowego obciążenia i ewentualnych zwolnień.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *