Jak odzyskać pieniądze z biura podróży po nieudanym wyjeździe?

Wakacje się nie udały? Karaluchy, monotonne jedzenie, zatrucia pokarmowe? A może wprost braki w ofercie w stosunku do tego co obiecywano? Sprawdź jak złożyć reklamację do biura podróży!

Reklamacja do biura podróży

Zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych  organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez organizatora turystyki, czy przez innych dostawców usług turystycznych (art. 48 ust. 1 wzmiankowanej ustawy). Oznacza to, że jeżeli biuro podróży w ofercie obiecuje pewne jej parametry, takie jak np. standard zakwaterowania, wymiar pokoi, dostępne wyżywienie, widok na morze albo inne właściwości imprezy turystycznej to odpowiada za ich zapewnienie, niezależnie od tego, czy samo prowadzi hotel czy też jedynie sprzedaje ofertę innego hotelarza.

Kiedy zgłosić reklamację do biura podróży?

Zgodnie z przepisami podróżny ma obowiązek zawiadomienia organizatora turystyki niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy turystycznej, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, o stwierdzeniu niezgodności z umową. Nie oznacza to, że za każdym razem musimy zgłaszać reklamacje już w trakcie wakacji, jeżeli wiemy, że pewnych rzeczy nie można usunąć w rozsądnym terminie i zwyczajnym nakładem sił (np. nie istnieje możliwość otwarcia dodatkowego baru czy deklarowanej restauracji ala carte) to właściwym momentem na zgłoszenie reklamacji może być także czas po powrocie z wyjazdu. Natomiast niezgodności dające się usunąć należy zgłaszać niezwłocznie.

Jak napisać reklamację do biura podróży?

Reklamację można kierować bezpośrednio do biura podróży, co jest zalecane ze względu na szybkość rozpatrywania spraw, albo poprzez agenta, u którego kupiło się wycieczkę. W reklamacji należy wyczerpująco wskazać numer umowy, datę wyjazdu, dane adresowe osoby zgłaszającej oraz wymienić niezgodności z umową oraz swoje roszczenia finansowe w tym zakresie. Pomocnym rozwiązaniem jest zastosowanie Tabeli Frankfurckiej. Tabela Frankfurcka to wypracowane w Niemczech zasady odszkodowań z tytułu braku należytej realizacji umowy o usługi turystyczne. Trzeba pamiętać, że praktyka działania biur podróży jest taka, że nie uwzględniają one w większości pierwszej reklamacji, natomiast ponowienie jej z zagrożeniem skierowania sprawy do sądu lub organu nadzoru spowoduje zwykle, że turysta osiągnie, przynajmniej w części, zamierzony efekt.

Droga sądowa

Jeżeli biuro podróży po kolejnym wezwaniu nie uwzględni reklamacji, należy udać się do sądu, w czym może pomóc Ci doświadczony prawnik. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika ochrony praw konsumenta.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *