Naruszenie nietykalności cielesnej

Czym zagrożone jest naruszenie nietykalności cielesnej?

Nietykalność cielesna jest chroniona przepisami Kodeksu karnego. Zgodnie z art.  217 §  1 ten kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. §  2. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary. Ściganie tego przestępstwa odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Czym jest naruszenie nietykalności cielesnej?

Naruszenie nietykalności cielesnej człowieka zachodzi, gdy sprawca uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną. Naruszenie nietykalności cielesnej jest zatem zawsze zachowaniem będącym formą fizycznego oddziaływania na ciało człowieka, które nie jest przez niego akceptowane. Przykładem takich zachowań będzie spoliczkowanie kogoś, kopnięcie, rzucenie w niego jakimś przedmiotem, oplucie go, ogolenie głowy, przytrzymanie, dotknięcie w strefy intymne. Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej jest występkiem (zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku), ściganymi z oskarżenia prywatnego, a zatem zależy wyłącznie od woli pokrzywdzonego (art. 217 § 3 KK). Bez odpowiedniego wniosku o ściganie policja lub prokuratura nie mogą dążyć do ukarania sprawcy takiego przestępstwa.

Co należy zrobić aby ścigać sprawcę naruszenia nietykalności cielesnej?

Jeżeli naruszono Twoją nietykalność cielesną zgłoś się do adwokata lub radcy prawnego, którzy sporządzą i wniosą do sądu akt oskarżenia w Twojej sprawie. Zadbaj o zgromadzenie dowodów. Dowodami w postępowaniu dotyczącym naruszenia nietykalności cielesnej mogą być nagrania z telefonów komórkowych, czy monitoringu, świadkowie zdarzenia oraz Twoje zeznania jako pokrzywdzonego. Jeżeli nie znasz sprawcy Policja może go ustalić na Twój wniosek.

Podstawy prawne

  • art. 217 ustawy z dn. z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

Bibliografia

  • Kodeks karny. Komentarz, red. prof. dr hab. Alicja Grześkowiak, prof. dr hab. Krzysztof Wiak, rok: 2021

 

 


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *